Certyfikacja systemu zakładowej kontroli produkcji – na czym polega?

0
kontrola prodykcji na czym polega

System ZKP, czyli system Zakładowej Kontroli Produkcji to wewnętrzna weryfikacja poprawności i skuteczności metod kontroli procesów zachodzących w firmie. Certyfikacja ZKP jest obligatoryjna dla każdego podmiotu, który chce wprowadzić na rynek produkowane przez siebie materiały budowlane.

Certyfikacja systemu zakładowej kontroli produkcji

Certyfikacja systemu zakładowej kontroli produkcji to podstawa funkcjonowania każdego zakładu produkcji specjalizującego się w wyrobach budowlanych. Uzyskanie certyfikacji wymaga wprowadzenia w zakładzie określonych rozwiązań. Musi zostać to potwierdzone podczas wizyty bezstronnego audytora z zewnątrz. To on decyduje o tym, czy zakład może otrzymać certyfikacje. Normy wymagają od zakładu między innymi udokumentowanego stałego doszkalania personelu i podnoszenia jego kwalifikacji. Ważne, że jest to konieczne nie tylko, żeby otrzymać certyfikat, ale także dla jego późniejszego utrzymania.

Wdrażanie systemu zarządzania jakością wg ISO 9001

Certyfikacja ISO podobnie jak ZKP odbywa się poprzez audyt. Ocenia on czy stosowane przez zakład metody zarządzania jakością są skuteczne. Norma ISO nie narzuca żadnych norm technicznych. Służy do oceny prowadzonych wewnątrz zakładu działań związanych z kontrolą jakości. Wdrażanie systemu zarządzania jakością wg ISO 9001 powinno być praktykowane przez każdą firmę dla której ważna jest najwyższa jakość oferowanych usług. 

W jaki sposób certyfikacja ISO może poprawić funkcjonowanie zakładu?

Niezależnie od wyniku wizyty audytora zawsze zostaje sporządzony raport. Zawiera jego liczne pozytywne oraz negatywne spostrzeżenia. Zapoznanie się z raportem pozwala spojrzeć na pracę zakładu z innej perspektywy i wprowadzić zmiany, prowadzące do ulepszenia funkcjonowania przedsiębiorstwa. Stały rozwój i doskonalenie się to cechy, które gwarantują najwyższą jakość produktów, a to powinno być ważne dla każdego producenta, który chce zapewnić sobie stałą i bezpieczną pozycję na rynku.

Dodaj komentarz