Czym różnią się mapy geodezyjne od map topograficznych?

0
mapa geodezyjna a topograficzna

Mapy od wieków stanowią kluczowe narzędzie dla ludzi w zrozumieniu i przedstawieniu otaczającego ich świata. Pozwalają one na dokładne odwzorowanie rzeczywistości, ułatwiając orientację w terenie, planowanie działań czy analizę przestrzenną. Wśród różnorodnych rodzajów map wyróżnić można dwa podstawowe typy: mapy geodezyjne i topograficzne. Choć obie pełnią podobną funkcję, różnią się w wielu aspektach. W poniższym artykule przyjrzymy się najważniejszym różnicom między nimi.

Cele i zakres informacji

Mapy geodezyjne, zgodnie z nazwą, mają swoje korzenie w geodezji, która zajmuje się dokładnym mierzeniem i przedstawianiem kształtu i rozmiarów Ziemi. Są one tworzone głównie w celach technicznych, służąc np. do planowania inwestycji czy podziału gruntów. Zawierają one bardzo dokładne dane dotyczące punktów pomiarowych, granic działek czy elementów infrastruktury.

Mapy topograficzne natomiast skupiają się na przedstawieniu ukształtowania terenu oraz jego charakterystycznych cech, takich jak wzniesienia, doliny, rzeki czy lasy. Mają one na celu dostarczenie ogólnego obrazu terenu, służąc często turystom, planistom, czy wojsku.

Skala i dokładność przedstawienia

Mapy geodezyjne cechują się dużo większą dokładnością niż mapy topograficzne, co jest wynikiem różnic w skali przedstawienia. Zwykle prezentują one teren w skali 1:500, 1:1000 czy 1:2000, dzięki czemu możliwe jest dokładne odzwierciedlenie szczegółów, takich jak granice działek czy detale budynków.

Mapy topograficzne z kolei są tworzone w większych skalach, takich jak 1:10 000, 1:50 000 czy nawet 1:100 000. Dzięki temu możliwe jest przedstawienie znacznie większego obszaru na jednej mapie, jednak kosztem dokładności przedstawienia szczegółów.

Symbolika i legenda

Kolejną różnicą jest sposób przedstawienia informacji na mapie. Na mapach geodezyjnych używane są specyficzne symbole, które są ściśle związane z celem ich tworzenia. Można na nich znaleźć np. detale techniczne, takie jak studzienki, przyłącza czy linie energetyczne.

Na mapach topograficznych symbole są bardziej ogólne i służą przedstawieniu różnorodnych cech terenu. Możemy na nich znaleźć informacje o rodzaju pokrycia terenu, typie lasu czy lokalizacji ważnych obiektów, takich jak mosty czy budynki.

Dodaj komentarz