IFS i Matsei Technologies korzystają z wiodących technologii cyfrowych w celu stworzenia zrównoważonych społeczności

0

Firma IFS i jej partner Matsei zademonstrowali w Johannesburgu model funkcjonującej farmy, w której ich rozwiązanie wykorzystuje technologie nowej generacji, takie jak internet rzeczy (IoT), Enterprise Operational Intelligence (EOI) oraz zaawansowaną analitykę do automatyzacji i monitorowania w czasie rzeczywistym akwaponicznej hodowli ryb.

IFS i Matsei oferują to rozwiązanie jako platformę do wykorzystania wysokobiałkowej żywności przez społeczności, pozwalając jednocześnie małym i średnim przedsiębiorstwom oraz mikroprzedsiębiorstwom przyspieszyć wejście na rynek i tworzyć trwałe miejsca pracy. Obie firmy zobowiązały się do przekazania know-how społecznościom w RPA, w tym młodzieży, aby umożliwić rozwój rentownych firm prowadzących biznes w modelu zrównoważonym, które także walczą z problemem niedożywienia w lokalnych społecznościach.

Celem jest stworzenie w RPA trwałych społeczności, które z pomocą tego cyfrowego systemu agrotechnicznego zyskają nowe spojrzenie na rolnictwo. Projekt zakłada poszerzenie o inne przedsiębiorstwa oraz rozwój łańcuchów dostaw obejmujących produkcję żywności, logistykę, handel detaliczny i inne usługi dodatkowe. Powstałe w ten sposób łańcuchy wartości i ekosystemy zapewnią również podstawową infrastrukturę dla państwowych usług i rozwiązań, które zaadresują problemy społeczno-ekonomiczne, takie jak zapotrzebowanie na edukację i opiekę zdrowotną.

Jako osoba odpowiedzialna za nasz globalny program społecznej odpowiedzialności biznesu uważam, że jesteśmy zobowiązani dbania o rozwój społeczności, w miejcach, w których prowadzimy działalność, tworząc jednocześnie wartość dla organizacji, z którymi prowadzimy interesy” – powiedział Stephen Keys, prezes IFS w regionie Azji i Pacyfiku, Bliskiego Wschodu i Afryki.

Przeprowadzone w RPA w 2018 roku badanie statystyczne pokazało, że co trzecie dziecko w południowoafrykańskich prowincjach Gauteng i Free State było niedorozwinięte z powodu chronicznego niedożywienia.

To problem, który bardzo chcemy rozwiązać” – stwierdził Bertus van Niekerk, dyrektor ds. operacyjnych w firmie Matsei Technologies and Consulting. „Uważamy, że ten program jest zlokalizowanym, gotowym do wdrożenia w Afryce rozwiązaniem, które sprzyja zdrowemu odżywianiu, rozwojowi ludzi i kształtowaniu odpowiednich zachowań, a jednocześnie rozwiązaniem z zakresu akwaponiki dla zrównoważonych społeczności przyszłej Afryki.

Mohamed Cassoojee, dyrektor generalny i krajowy IFS w RPA, dodał:

Uważamy, że proponowany program rozwiązuje jeden z naszych najpoważniejszych problemów w Republice Południowej Afryki – odżywiania i samodzielnego wyżywienia – pozwalając technologii pełnić rolę katalizatora i kluczowego czynnika umożliwiającego uwolnienie naszego potencjału w rozwiązywaniu naszych własnych problemów społecznych.


Źródło: www.erp-view.pl

Dodaj komentarz