Jak wnioskować o rozwód? Adwokat jest niezbędny?

0
rozmowa

Rozwód to proces, który może być zarówno stresujący, jak i długotrwały. Niestety, coraz więcej małżeństw w Polsce kończy się rozwodem, co sprawia, że wiele osób staje przed koniecznością przejścia przez tę trudną drogę prawno-emocjonalną. W niniejszym artykule przybliżymy, jak przebiega proces rozwodowy oraz czy konieczne jest zaangażowanie adwokata.

Kiedy można wnioskować o rozwód?

Pierwszym krokiem jest zrozumienie, kiedy istnieje podstawa prawna do wniesienia pozwu rozwodowego. Zgodnie z polskim prawem, rozwód może nastąpić tylko wtedy, gdy między małżonkami trwał „zupełny i trwały rozkład pożycia”. Oznacza to, że nie ma możliwości dalszego wspólnego życia oraz brak perspektyw na poprawę sytuacji. Rozkład pożycia może wynikać z licznych przyczyn, takich jak niewierność, nieporozumienia czy różnice charakterów.

Czy adwokat jest niezbędny?

Choć teoretycznie możliwe jest samodzielne wniesienie pozwu rozwodowego bez pomocy prawnika, warto rozważyć zaangażowanie adwokata. Głównym powodem jest to, że adwokat ma dużo większą wiedzę i doświadczenie w zakresie prawa rodzinnego niż osoba, która stara się o rozwód. Adwokat pomoże też zrozumieć skomplikowane procedury sądowe oraz przygotować niezbędne dokumenty. Szczególnie ważne jest skorzystanie z pomocy adwokata, gdy rozwód jest sporny, a strony nie mogą dojść do porozumienia w kwestii podziału majątku czy opieki nad dziećmi.

Wniesienie pozwu rozwodowego

Aby zainicjować proces rozwodowy, należy wnieść pozew rozwodowy do sądu rejonowego właściwego dla miejsca ostatniego wspólnego zamieszkania małżonków. W pozwie rozwodowym należy przedstawić podstawy faktyczne i prawne żądania rozwodu oraz dowody na zupełny i trwały rozkład pożycia. Warto również wskazać żądania dodatkowe, takie jak podział majątku, alimenty czy ustalenie kontaktów z dziećmi.

Przebieg procesu i orzeczenie rozwodu

Podczas postępowania sądowego sąd może zarówno przyjąć tak zwaną zgodę stron na rozwód, jak i zbadać przesłanki rozwodowe. W przypadku sporów o podział majątku czy ustalenie opieki nad dziećmi, sąd może zarządzić mediacje lub przeprowadzić dowody mające na celu wyjaśnienie kwestii spornych. Ostatecznie, sąd wydaje wyrok rozwodowy, w którym rozstrzyga o rozwodzie oraz ewentualnie o winie za rozkład pożycia (o ile któreś ze stron wystąpiło z takim żądaniem). Sąd orzeka także o podziale majątku, alimentach czy opiece nad dziećmi.

Dodaj komentarz