Jakie dokumenty należy zabrać do notariusza?

0
biuro notarialne

Notariusz to urzędnik państwowy, do którego należy się udać, aby prawnie poświadczyć legalne nabycie i zbycie nieruchomości czy pojazdu. Jakie dokumenty należy zabrać do notariusza?

Notariusz – jakie usługi świadczy w swojej kancelarii?

Notariusz we Wrocławiu na Różance to specjalista, do którego należy się udać podczas sprzedaży czy zakupu nieruchomości. W kancelarii notarialnej rejent odczytuje treść umowy, weryfikuje tożsamość stawiających się na akcie osób oraz poświadcza prawidłowy przebieg całej procedury. Przed umówieniem wizyty, należy zgromadzić niezbędne dokumenty, a tym dowód osobisty. O wszystkie szczegóły można wypytać, dzwoniąc do kancelarii notarialnej. Ważna jest podstawa nabycia oraz księga wieczysta. Notariusz bada dział III i IV księgi wieczystej pod kątem służebności czy obciążeń znajdujących się na danej nieruchomości. Ważne jest również posiadanie zaświadczenia o braku zaległości w zapłacie podatku od nieruchomości. Wszystkie te czynności należy dopełnić, zanim jeszcze umówi się na odczytanie aktu sprzedaży w kancelarii notarialnej. W przypadku jakichkolwiek pytań warto zadzwonić do wybranego biura i zapytać, jakie dokładnie dokumenty należy ze sobą zabrać na spotkanie.

Biuro notarialne – jakie koszty wiążą się z korzystaniem z niego?

Biuro notarialne we Wrocławiu zajmuje się czuwaniem nad tym, aby sporządzana umowa była zgodna z przepisami prawa. Rejent pilnuje interesów zarówno sprzedającego, jak i kupującego. W standardowych sytuacjach sporządzenie aktu notarialnego musi odbywać się w kancelarii. Wiele osób chciałoby też wiedzieć, jakie koszty poniesie u notariusza w związku z nabyciem nieruchomości. Kluczowym kosztem jest podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), którego wysokość wynosi 2% wartości nieruchomości. Kolejnym wydatkiem jest faktyczne wynagrodzenie notariusza. Należy mieć na względzie, że im droższe mieszkanie, dom czy działka, tym większe wynagrodzenie rejent może pobrać od kupującego.

Dodaj komentarz