Czym charakteryzuje się faktura imienna?

0
faktura inmienna

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że przedsiębiorcy mają obowiązek wystawienia faktury nie tylko inny firmom, ale również osobom fizycznym, jeżeli ich klienci wyrażą taką chęć. Dokumentem, który przekazywany jest osobie nieprowadzącej własnej działalności gospodarczej, jest faktura imienna. Kiedy można z niej skorzystać i jakie informacje powinny być w niej zawarte? Podpowiadamy.

Czym jest faktura imienna?

Faktura imienna to dokument, który jest stosowany w przypadku transakcji zawieranych między przedsiębiorcami a osobami fizycznymi, a więc nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Chociaż zazwyczaj to paragon jest dowodem zakupu, na życzenie klienta sprzedawca ma obowiązek wystawienia mu faktury imiennej. Zastępuje ona w takiej sytuacji tradycyjny paragon i staje się dowodem sprzedaży. Przedsiębiorca nie może odmówić swojemu klientowi przekazania mu takiej faktury. Osoba fizyczna z kolei nie musi przedstawiać żadnych powodów, dla których chce otrzymać taki dokument. Więcej na ten temat możemy dowiedzieć się z artykułu: https://pragmago.pl/porada/faktura-imienna-czym-jest-kiedy-mozna-ja-wystawic-i-j

ak-to-zrobic/.

Czym różni się faktura imienna od faktury VAT?

Główną różnicą pomiędzy fakturą imienną a VAT jest fakt, iż w tej pierwszej nie znajduje się NIP, ponieważ od 2012 roku jest on wydawany jedynie osobom, które prowadzą działalność gospodarczą. W dokumencie takim musimy znaleźć jednak imię i nazwisko, a także adres odbiorcy faktury oraz wszelkie dane podmiotu wystawiającego ten dokument. Tak jak w przypadku faktury VAT, musi znaleźć się tutaj również data jej wystawienia i numer oraz informacje takie jak: cena netto i wartość netto, a także stawka podatku, cena brutto i ogólna kwota do zapłaty.

Kiedy wystawia się fakturę imienną?

Standardowo klienci indywidualni otrzymują od przedsiębiorców paragon fiskalny. Jeżeli jednak sprzedawca zostanie poproszony o wystawienie faktury imiennej, musi sporządzić taki dokument. Jego wypełnienie jest bardzo proste, ponieważ w programach księgowych, z których korzysta większość firm, istnieje opcja wystawienia faktury imiennej. Jeżeli jednak przedsiębiorstwo tego typu dokumenty sporządza ręcznie, wówczas może skorzystać ze wzoru stosowanego dla przedsiębiorców, pomijając jedynie NIP.

Warto jednak pamiętać, że faktura imienna może być wystawiona nie później 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła sprzedaż lub nie później niż 15 dnia od zgłoszenia przez klienta chęci uzyskania otrzymania tego dokumentu. Klient ma 3 miesiące na to, aby poprosić o fakturę imienną, licząc od ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiła sprzedaż.

Dodaj komentarz