Na czym polega inwentaryzacja budynku?

0
co to jest inwentaryzacja budynku

Nie zawsze ma się w posiadaniu pełną dokumentację techniczną budynku. Ma to miejsce szczególnie w przypadku takich obiektów, które powstały przed wielu laty. Jednak plany budynku będą niezbędne, choćby podczas remontu czy przebudowy.

Jak uzyskać dokumentację w ramach inwentaryzacji budynku?

Bardzo ważne jest, aby już na etapie planowania skorzystania z usług inwentaryzacji budynku dokładnie określić indywidualne potrzeby. Należy brać pod uwagę, że nie wszystkie podmioty mają specjalistów z odpowiednimi uprawnieniami, którzy będą w stanie przeprowadzić pełną inwentaryzację.

Podczas inwentaryzacji może być zrealizowany różny zakres dokumentów. Wiele zależy od tego, co ma być realizowane w obiekcie. Im bardziej rozbudowane są prace, tym konieczne jest uzyskanie bardziej szczegółowej dokumentacji. Obejmować może ona nawet rozrysowanie rozkładu instalacji funkcjonujących w danym obiekcie.

Jaka dokumentacja powinna być przygotowana?

Należy brać pod uwagę, że nie zawsze inwentaryzacja budynku to tylko opis techniczny. Często niezbędne jest wykonanie przekrojów, czy rzutów. Coraz częściej używane są nowoczesne urządzenia, które pozwalają na zrealizowanie wizualizacji czy też skanowania 3D. Oczywiście sposób wykonania dokumentacji wpływa bezpośrednio na koszty usługi.

W zależności od sposobu wykonania dokumentacji technicznej trzeba zdecydować się na nieco inną firmę, która będzie w stanie je zrealizować. Przy nowoczesnych technikach wykorzystywanych do uzyskania danych pod stworzenie dokumentów, trzeba brać pod uwagę, że nie wszystkie firmy dysponują odpowiednim sprzętem. Z tego powodu niezbędne jest wybranie takiej firmy, która będzie mogła zrealizować wskazane usługi.

Przed przystąpieniem do przygotowania dokumentacji większość podmiotów przedstawi pytania, które pozwolą ustalić, jakie dokumenty powinny być przygotowane. Warto jest dokładnie odpowiedzieć na te pytania. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której konieczne będzie ponowne składanie zamówienia na dodatkowe dokumenty.

Dodaj komentarz